Stödgrupper


Du är unik som individ, men ändå inte
Vi alla är unika som människor. Vi har olika känslor, värderingar, erfarenheter av livet, sätt uttrycka oss, att umgås med vår omgivning.
Det skapar oss som de unika människor vi är, det finns ingen som är exakt lika den andra.  Men ändå inte.

Du är inte unik och därför aldrig ensam
Du är unik som individ. Men de motgångar du råkar ut för i livet; de är inte unika. De motgångarna delar du med andra. Andra unika individer.
– Demoner som kommer när nattens mörker börjar lägga sig –
– Sjukdomen som förändrar ett liv –
– Kära som hastigt rycks bort alltför tidigt –
Där är du inte ensam.

Stödgrupperna är till för dig
Av alla dessa andra unika individer som drabbats av motgångar eller problem av mer eller mindre allvarlig art, har en del gått samman.
De har bildat olika former av grupper, sammanslutningar för att kunna ge råd, stöd och hjälp för andra som råkar ut för samma problem. Vår målsättning är att du skall hitta de flesta grupperna på den här webbplatsen.

.

Om www.stödgrupper.se
Du hittar grupperna inom dess huvudområden till vänster på sidan. Du kan också använda sökfunktionen eller klicka på något av orden under rubriken nyckelbegrepp till höger.
Saknar du en grupp gå gärna till Lägg till stödgrupp.
Webbplatsen är inte komplett utan kommer kompletteras löpande.

Stödgrupper.se driver ingen egen verksamhet och kan inte förmedla kontakt med grupper. Vi står till tjänst med en förteckning av de olika grupperna.

Om behovet av stöd är brådskande kan du hitta en del telefonnummer till organisationer som kan hjälpa till här på akuthjälp.