Arkiv för nyckelbegrepp'Alzheimer'

Alzheimerföreningen

By stod - Senast ändrad fredag, mars 26, 2010

Alzheimerföreningen. Föreningens målsättning är bl.a att ge skapa kontakt mellan anhöriga och ge stöd. Sprida kunskaper om demenssjukdomar och verka för forskning omkring detta.